logo

Pokličite nas

+386 40 370 278

logo

Kje nas najdete?

LJ – Fužine, PE Deponija Zaloška

Optimizacija in vitki poslovni procesi – FMG VZDRŽEVANJE D.O.O.

 

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«


Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija in vitki poslovni procesi – FMG VZDRŽEVANJE D.O.O.

Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost ter se bo izvajal predvidoma do 10.septembra 2018.

Skupna vrednost projekta: 39.500,00 EUR

Višina subvencije: 19.750,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.